SOmnox cloud

Concepting
Visual
UX
Minor project
Interaction

De huidige Somnox robot is een slaaphulpmiddel die gebruik maakt van een ademhalings-simulatie die je helpt bij het tot rust brengen van je gedachten en begeleid je naar een diepe slaap.

 

Wij kregen de opdracht om een voorspellende functie toe te voegen aan de huidige Somnox om de gebruikerservaring te verbeteren, Somnox Cloud is het product dat wij hierbij hebben bedacht. Het verzorgt de ideale nacht doordat hij zich kan aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Aan de hand van data kan de slaaprobot zich aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeuren.


Deze opdracht heb ik in teamverband uitgevoerd gedurende de minor UX- UI design aan de Hoge School Rotterdam. ons hele proces is ook terug te lezen op de onepager

MockUpFavorieten.png
MockUpHome.png

Ontwerpvraag: Hoe kunnen wij het gedrag van een product ontwerpen dat gebruik maakt van kennis uit het netwerk om voorspellingen te doen over de toekomstige wensen van de gebruiker?

Onderzoek

Om de opdracht duidelijk te krijgen voor mijzelf maar ook voor de opdrachtgever ben ik begonnen met het opstellen van een debriefing. Omdat deze opdracht heel breed was en omdat we zelf een smart object mochten kiezen om een predictive functie aan toe te voegen hebben we eerst onderzoek gedaan naar smart objects en wat predictive knowledge nou precies inhoudt. We hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om verder te gaan met de Somnox slaaprobot. (www.somnox.com)

Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met user research om te kijken waar de kansen zouden liggen.

We hebben dit gedaan in de vorm van een enquête en een cultural probe. Ik heb mezelf beziggehouden met het maken van de cultural probe en het bedenken van vragen die relevant zouden zijn voor ons onderzoek.

Ik heb de inzichten verwerkt in verschillende beroepsproducten, zoals een persona en een customer journey. De belangrijkste inzichten die we uit ons onderzoek hebben gehaald waren de volgende:

 

De gebruiker is sceptisch over het gebruik van nieuwe technieken omdat ze er standaard vanuit gaan dat het niet werkt. (omdat ze al veel hebben geprobeerd)

Het slaapprobleem van de respondenten is dat zij meerdere keren ongewild ‘s nachts wakker worden.

Vanuit deze inzichten hebben we ontwerprichtlijnen opgesteld waarmee we de conceptfase in konden gaan.

ons hele proces is ook terug te lezen op de onepager

Opdrachtgever: INFO Amsterdam

Periode: 10 weken (Minor UX- UI Design, 2020)

Concepting

Tijdens de conceptfase hebben we verschillende creatieve technieken gebruikt om te divergeren en te convergeren. We hebben tijdens de conceptfase ook een brainstormsessie gehouden met het team van Somnox om te kijken wat hun visie was op onze opdracht en wat eventueel wel of niet mogelijk zou zijn. We hebben tijdens het concepten steeds de inzichten van ons onderzoek en de ontwerprichtlijnen gebruikt.

Uiteindelijk zijn we op 3 concepten gekomen die we hebben gepresenteerd aan de opdrachtgever.

De Somnox Slaaprobot zelf verbeteren door de verzamelde data van alle slaaprobots te koppelen in een netwerk

De Somnox app verbeteren door de app te gebruiken als communicatiemiddel

Een nieuw device toevoegen aan de Somnox slaaprobot die meer data kan verzamelen.

We hebben gekozen voor het tweede idee omdat dit het beste aansloot bij de ontwerp vraag en de doelgroep.

 

Voordat we de prototype fase ingingen heb ik job- en user stories opgesteld om te kijken welke functies er in de app zouden moeten komen. We hebben elke user story vervolgens in een MosCoW prioriteiten map gezet om te kijken welke functies het belangrijkst waren. Ook hebben we dit gekoppeld aan onze ontwerp criteria om te kijken of het wel relevant zou zijn voor de gebruiker.

ons hele proces is ook terug te lezen op de onepager

Om ons concept te testen heb ik een testplan gemaakt en het vervolgens uitgevoerd met verschillende respondenten die binnen de doelgroep vielen. We hebben naar aanleiding van deze testresultaten nog een iteratie gedaan op ons concept en kwamen op het volgende concept uit:

‘’Somnox Cloud verzorgt de ideale nacht doordat hij zich kan aanpassen aan de wensen van de gebruiker. Aan de hand van de data kan de slaaprobot zich aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeuren.’'

Prototyping

Prototyping

Toen ons concept definitief was zijn we begonnen met het maken van een prototype in Figma. We hebben dit eerst gedaan in de vorm van een mid-fidelity prototype. Ik heb meegewerkt aan de uitwerking van de wireframes, flowchart en schermen. We hebben dit stijl die Somnox op dit moment gebruikt aangehouden.

 

Het was de bedoeling dat we twee iteraties op ons prototype zouden doorvoeren. We wilden dit doen door een usability test af te leggen met de doelgroep en vervolgens kijken welke punten niet goed verliepen. We hebben een remote test uitgevoerd met verschillende respondenten, voorafgaand hiervan heb ik ook een testplan opgesteld om goed duidelijk te krijgen waar we achter wilden komen en wat we van de testpersonen te weten wilden komen.

 

Ik heb de usability test in een paar categorieën opgedeeld:

Hoe reageren de respondenten op de meldingen die ze ontvangen van de app

hoe verloopt de flow van de app?

Welke tone of voice spreekt de testpersonen aan?

 

Vervolgens hebben we alle testresultaten naast elkaar gezet en hebben we 2 iteraties kunnen uitvoeren.

Ons gehele is ook terug te zien op de onepager.