NRC onderweg

UX
Team project
Interaction
Mockup.png

NRC onderweg is een toevoeging op de huidige NRC nieuws app waarin er samen wordt gewerkt met het OV en de NS. 

NRC onderweg geeft je gratis een gelimiteerd aantal persoonlijke nieuwsartikelen, gebaseerd op je leesgedrag. Dit kan worden aangepast naar eigen wensen en voorkeuren. Je kan hier alleen gebruik van maken als je ben ingecheckt met je OV kaart. Ook geeft de app jouw reis weer zodat je zorgeloos het nieuws kut lezen en je weet wanneer je moet uitstappen.

Deze opdracht heb ik uitgevoerd in teamverband en de ontwerpvraag hebben we gekregen vanuit het NRC.

Concepting
Visual

Ontwerpvraag: hoe zorgen we ervoor dat de lezers van NRC een gepersonaliseerd nieuwsaanbod krijgen zonder dat ze in een 'filterbubbel' terecht komen?

Onderzoek

Omdat er al veel bekend was over de opdrachtgever hebben we hier niet veel onderzoek naar hoeven doen. Het was voor ons in de beginfase van het project wel interessant om te kijken naar de concurrenten van het NRC om te kijken hoe zij gepersonaliseerd nieuws aanpakken. Daarnaast hebben we duidelijk opgesteld wie de doelgroep van het NRC is en dit heb ik verwerkt in een persona. Ook heb ik voorafgaand hiervan verschillende leden van het NRC geïnterviewd om een beter beeld te scheppen. We hebben ons hierbij gefocust op online en offline nieuwslezers.

Al de inzichten die we hierbij hebben opgedaan hebben we verwerkt in beroepsproducten en dit heb ik gepresenteerd aan de opdrachtgever door middel van een onderzoeksposter.

 

Door het afnemen van de interviews kwamen we uit allerlei inzichten die we dieper wilden onderzoeken. Dit heb ik gedaan door middel van een enquête in de trein.

Uit de enquête kwamen bevestigende inzichten naar voren. We hebben uiteindelijk knopen doorgehakt en ervoor te kiezen om ‘reizen’ en ‘onderweg’ mee te nemen naar de conceptfase.

 

Om de reis van de doelgroep goed in kaart te brengen hebben we een user journey opgesteld, op deze manier konden we goede aanknoop punten vinden waar we onze concepten op konden baseren.

 

Om de onderzoeksfase af te sluiten heb ik ontwerp criteria opgesloten waarmee we de conceptfase in konden gaan. Gebaseerd op deze criteria zijn onze concepten ontstaan.

Opdrachtgever: NRC, Hoge school Rotterdam

Periode: 10 weken (CMD jaar 2, 2019)

Concepting

Direct na de onderzoeksfase ben ik aan de slag gegaan met job- en user stories. Met de user stories heb ik de job stories om weten te zetten naar eventuele uitwerkingen die we in het concept/prototype konden verwerken.

 

Na de onderzoeksfase hadden we al een duidelijke richting gekozen en ontwerpcriteria opgesteld waar we mee verder wilden gaan. De voornaamste vraag waar we mee aan de slag gingen tijdens het concepten was: hoe kunnen we reizen en nieuwslezen combineren? Op dit moment hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op het reizen in de trein.
Door dit specifieker te maken konden we ook gerichter oplossingen bedenken.

Om concepten te bedenken heb ik samen met een teamgenoot een creatieve sessie georganiseerd. We hebben hierbij divergerende en convergerende technieken toegepast en concepten bedacht gebaseerd op ons onderzoek en ontwerp criteria.

Uiteindelijk is hier ons definitieve concept uit ontstaan.

‘’Door in te checken met je OV-chipkaart,

unlock je diverse artikelen van het NRC.

Zo blijf je up-to-date van het nieuws en jouw treinreis.''

Prototyping

Prototyping

Toen ons concept definitief was zijn we begonnen met het maken van een prototype. Omdat we de huidige app van het NRC wilden combineren met de reisplanner van de NS moesten we kijken op welke momenten de apps zouden samenkomen en hoe we de huidige app zouden aanpassen.

 

Voorafgaand aan het maken van een high-fidelity prototype heb ik me bezig gehouden met het opstellen van job-stories en design principles. (die zijn te zien in de slider in het midden van de pagina).

Bij het vastleggen van de design principles heb ik gekeken welke elementen belangrijk waren voor het interactie gedeelte van het concept. Deze wilden we vastleggen zodat we hierop terug konden vallen als bezig zouden gaan met het uitwerken van het prototype.

Nadat het prototype was uitgewerkt ben ik voornamelijk aan de slag gegaan met het schrijven van een testplan en het uitvoeren van de testen zelf.

Ik heb een high-fid prototype getest op Rotterdam Centraal bij mensen die op de trein stonden te wachten.

We hebben 2 soorten testen uitgevoerd, de eerste ging over de usability van de app en de andere over het concept. We hadden voorafgaand hypotheses opgesteld om te kijken of deze overeen zouden komen met wat de gebruikers van de app vonden.

De resultaten waren erg positief. We hebben daarna nog kleine aanpassingen gedaan op de app naar aanleiding van de testresultaten.

Schermafbeelding 2020-07-06 om 11.15.01.
Schermafbeelding 2020-07-06 om 11.45.02.