SLoWN DOWN FASHION

Concepting
Visual
UX
Autonoom project
Interaction
mockupj.png

Slow down fashion is mijn eerste autonome project dat ik heb uitgevoerd tijdens mijn studie. Ik kreeg de opdracht om zelf een ontwerpopgave te bedenken bij een onderwerp dat ik interessant vind. 

​Slow down fashion is een online community, in de vorm van een telefoon app, die de gebruikers inzicht geeft in sustainable fashion events bij hen in de buurt. (denk aan: vintage kilo sales, kleding swap parties etc.) Daarnaast kun je maandelijkse goals instellen die jou helpen met bewuster shoppen/omgaan met oude kleding. Op de thrift store map vind je tweedehands winkels in de buurt die je kunt beoordelen en bezoeken.’’ 

Ontwerpvraag: Hoe kan ik de doelgroep jongeren tussen de 18 en 25 die bewuster willen omgaan met hun koopgedrag op het gebied van fashion een tool of product bieden die hen hierbij helpt? 

Onderzoek

Omdat ik bij deze opdracht zelf een ontwerpvraag mocht bedenken begon ik met me verder verdiepen in het thema ‘fast fashion’. Ik heb dit gedaan door middel van deskresearch. Ik wilde meer afweten van de huidige situatie zodat ik de juiste doelgroep zou kunnen bepalen en een gewenste situatie kon gaan schetsen.

 

Vanuit mijn deskresearch kwam ik erachter dat veel fast fashion ketens zich richten op de doelgroep jon­geren tussen de 18 en 25 jaar.

 

Nadat ik mijn inzichten op een rijtje had gezet en ik de doelgroep had verhelderd naar aanleiding van mijn deskresearch en inzichten besloot ik mijn design challenge te framen. Ik wilde erachter komen of mijn ontwerpvraag wel relevant was voor de doelgroep en of het haalbaar zou zijn nadat ik meer kennis had over het onderwerp. Ik kwam er al snel achter dat ik het fenomeen fast fashion niet kan verhelpen zolang het een businessmo­del blijft voor vele bedrijven.

Om meer te weten te komen over de kennis van mijn doelgroep op het gebied van fast fashion heb ik interviews afgenomen. Gebaseerd op deze resultaten heb ik 2 verschillende persona’s gemaakt die de doelgroep goed vertegenwoordigde.

 

Om de gevoelens en gedachten van mijn 2 doelgroepen beter in kaart te brengen heb ik een empathy map gemaakt. Ook heb ik voor deze methode gekozen omdat de inzichten en uitspraken die ik uit de interviews had gehaald nog niet helder genoeg op 1 plek had en omdat het voor mijn gevoel erg door elkaar liep. Ik wilde dit door middel van een empathy map oplossen en zo meer duidelijkheid scheppen.

 

Voorafgaand aan mijn conceptfase vond ik het belangrijk om aan de hand van mijn huidige data ontwerprichtlijnen op te stellen.

Opdrachtgever: Hoge school Rotterdam

Periode: 6 weken (CMD jaar 3, 2020)

Concepting

​Omdat ik de belangrijkste inzichten had verwerkt in mijn ontwerprichtlijnen besloot ik hiermee ideeën te gaan genereren. Ik had tijdens de connect fase al een ‘brain-dump’/ ideeën bord gemaakt op mijn Miro waar ik eerste ideeën had genoteerd vanuit mijn onderzoek en de ideeën raamwerk methode.

Ik heb 2 mindmaps gemaakt waar ik steeds mijn ontwerprichtlijnen naast heb gehouden. Op deze manier kon ik verder nadenken over de ideeën die ik al in mijn hoofd had zitten en hier nieuwe ideeën aan toevoegen. Uiteindelijk heb ik al mijn ideeën geconvergeerd door middel van een COCD box.

Ik merkte dat ik bij het genereren van ideeën vast liep en dat de 2 doelgroepen die naar boven waren gekomen uit mijn interviews en persona’s te breed waren Ik besloot daarom te gaan voor 1 van de 2 persona’s.

Mijn nieuwe, verkleinde, doelgroep werd: jongeren tussen de 18 en 25 jaar die bewust zijn van wat fast fashion is maar moeite hebben met het maken van bewuste keuzes en het vinden van alternatieven.

Vanuit mijn onderzoek en de creatieve sessie die ik heb gehouden zijn vervolgens meerdere concepten ontstaan die in heb gepresenteerd en heb voorgelegd aan de doelgroep. Hieruit is Slow Down Fashion ontstaan.

Op welke behoeftes speelt dit idee in?

  Waar vind ik alternatieven?

  Welke alternatieven zijn er?

  Ik wil alle evenementen op het gebied van sustainable            shoppen op 1 plek

  Wat kan ik doen op bewuster bezig te zijn?

''App die gebruikers alternatieven biedt voor fastfashion

en inzicht geeft in sustainable fashion events

bij hen in de buurt.''

Prototyping

Prototyping

Toen mijn conceptidee stond ben ik begonnen met het schetsen van wireframes en deze heb ik omgezet naar een mid-fidelity prototype in Figma zodat ik de eerste functies al kon gaan testen met de gebruikers. Ik heb de eerste versie van de app getest door middel van een scenario bord in Miro. Ik heb de testers laten inleven in een personage die de app doorloopt en heb ze laten noteren waar ze tegenaan liepen of wat ze graag anders zouden willen zien.

 

Na het testen heb ik een aantal inzichten verzameld en bij elkaar genoteerd zodat ik dit kon meenemen in het concept en het high-fidelity prototype.

 

Ook heb ik na het testen van het concept een aantal ontwerp criteria opgesteld waar ik het high-fidelity prototype aan wilde laten voldoen.

Evenementen agenda

Omdat ik de gebruiker inzicht wil bieden in wat voor betaalbare alternatieven er zijn op het gebied van fast fashion wil ik een makkelijke manier ontwerpen waar alle events op 1 plek te vinden zijn. 

Doelen instellen

Ik wil de gebruiker een hulpmiddel bieden die hen inzicht geeft in wat ze kunnen doen om beter om te gaan met hun oude kleding in de vorm van doelen/goals. 

 

Eigen profiel

Ik wil dat de gebruiker een eigen pro­fiel krijgt waar ze hun eigen doelen, evenementen en plekken kunnen opslaan zodat ze dit ook met vrienden kunnen delen. 

 

Koppelen aan Facebook

Ik wil dat de app te kop­pelen is aan Facebook zodat je makkelijk informatie kan delen met vrienden en vrienden kunt uitnodigen. Op deze manier wordt de app makkelijker te vinden en kunnen de gebruikers elkaar inspireren om bijvoorbeeld een evenement te

 

Het high-fidelity prototype heb ik uitgeindelijk uitgewerkt en getest met Figma.

Mockup sdf2.png
Mockup 1 sdf.png