Collapp

Concepting
Visual
UX
Team project
Interaction

Collapp is een app waaraan ik heb gewerkt in teamverband in opdracht voor het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.

Collapp is een digitaal platform waar interactieve workshops & werksessies worden aangeboden om verschillende disciplines binnen het ziekenhuis samen te brengen.  

De doelgroep van dit project waren operatie assistenten in opleiding die graag meer ervaring wilden opdoen in de praktijk tijdens hun opleiding voordat ze het werkveld in zouden gaan.

Mockup 2.png

Ontwerpvraag: Hoe kunnen wij een product of dienst ontwerpen die de leeromgeving zo verbeterd dat de operatieassistent zich zeker en veilig voelt tijdens de uitvoering in de praktijk?

Onderzoek

Zoals bij de meeste opdrachten begon ik ook deze met het opstellen van een debriefing, met als functie de opdracht voor mij en de opdrachtgever duidelijk te krijgen.

 

De huidige situatie van de operatieassistenten in opleiding op dit moment dat ze te weinig praktijkervaring opdoen voordat ze aan de slag gaan. Door weinig mogelijkheden om te kunnen oefenen, ervaren de operatieassistenten stress en een hoge werkdruk. Ze geven aan een gespannen, onzeker en onveilig gevoel te hebben in de operatiekamer.

 

Nadat de debriefing was opgesteld heb ik samen met mijn team deskresearch gedaan en onze resultaten besproken door middel van een insight-wall. We hebben interviews uitgevoerd met verschillende disciplines binnen de operatiekamer en gebaseerd hierop persona’s opgesteld om ons beter in te leven in de doelgroep.

Vanuit ons onderzoek hebben we 3 kansen opgesteld die we konden gebruiken bij het bedenken van concepten.

Kans 1: het bij elkaar brengen van de verschillende disciplines in de operatiekamer tijdens de opleiding.

Kans 2: Operatieassistenten van verschillende niveaus bij elkaar brengen zodat ervaring met elkaar gedeeld kan worden.

Kans 3: Nagaan welke skills de operatieassistenten graag willen leren en dit toevoegen aan het huidige skillslab.

 

Nadat deze kansen waren geformuleerd heb ik ontwerpcriteria opgesteld waar ons concept aan moest gaan voldoen. Op dit moment zijn de belangrijkste touchpoints dat de operatieassistent meer mogelijkheid moet krijgen om te kunnen oefenen en dat verschillende disciplines op een eerder moment contact met elkaar moeten krijgen.

Opdrachtgever: Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Periode: 6 weken (CMD jaar 3, 2020)

Concepting

Nu er ontwerpcriteria hadden opgesteld was het duidelijk waar ons product of concept aan moest gaan voldoen. We hebben als groep een brainstormsessie gehouden om ideeën te genereren. We hebben gebruik gemaakt van verschillende creatieve technieken om te convergeren en te divergeren. Vervolgens hebben we ook individueel een brainstormsessie gehouden. De ideeën die hieruit zijn gekomen hebben we aan elkaar gepresenteerd en hierover gediscussieerd.

 

De concept ideeën hebben we gekoppeld aan onze ontwerpcriteria en de opgestelde kansen. Dit is te zien in het kansenoverzicht hierboven. We hebben 3 concepten gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Uiteindelijk is er een concept ontstaan waarbij de operatieassistent genoeg mogenlijkheden krijgt om te oefenen. Bij het concept krijgen ze ook de kans om nieuwe mensen te ontmoeten, van verschillende opleidingen, om zo hun netwerk uit te breiden.

‘’Een digitaal platform waar interactieve workshops & werksessies worden aangeboden om verschillende disciplines bij elkaar te brengen.‘’

PROTOTYPING

Aan het begin van de prototypefase heb ik gewerkt aan jobstories. Op deze manier kregen we inzicht in nieuwe situaties die zouden voor kunnen doen als de gebruikers gebruik maken van de app. Daarna heb ik gewerkt aan de structuur van de app. Dit heb ik gedaan door middel van het opstellen van een flowchart. Het werd hierdoor inzichtelijk welke schermen belangrijk zijn en hoe de gebruikers doorklikken in de app.

 

Omdat we met 3 mensen wilden samenwerken aan het prototype hebben we gewerkt in Figma. Op deze manier konden we onze wireframes samen uitwerken.

De app biedt verschillende workshops/werksessies aan die je kunnen volgen om meer kennis op te doen. Ook is er een netwerk functie om mede-studenten te leren kennen en om van elkaar te leren.

 

We hebben de app gestest met een usability test. Ik heb hietvoor een testplan opgesteld.